Visitors

For English

Välkomna till världsmästerskap för seglande robotar den 1-4 september i Sjökvarteret, Mariehamn. Tävlingarna kommer att pågå under dagtid, och består av olika moment som att segla en bana på snabbast tid, under en bestämd tid ligga stilla inom ett område eller att göra olika mätningar som ska rapporteras. Ni är välkomna under hela evenemanget, men två programpunkter är särskilt intressanta för externa besökare. På tisdagen den 1 september anordnas utställning/ öppet hus mellan 15-18, då de tävlande lagen visar upp sina båtar och berättar om dem. Tävlingarna avslutas med ett Fleet race då alla segelrobotar tävlar samtidigt, fredagen den 4 september kl 10.

Preliminära tider
Tisdag 1 september9-14Tävlingsseglats
15-18Utställning/ öppet hus
Onsdag 2 september9-18Tävlingsseglats
Torsdag 3 september9-16Tävlingsseglats
Fredag 4 september10Avslutande tävling - Fleet race

Welcome to World Robotic Sailing Championships September 1st to 4th in the Maritime Quarter, Mariehamn. The competitions will take place in daytime, and consist of different tasks such as sailing a course in the shortest time, staying within an area during a specified time, or performing measurements that will be reported. You are welcome for the entire event, but two items may be of more interest to external visitors. On Tuesday September the 1st, we arrange an exhibition/ open house between 3 PM and 6 PM, where the competing teams display and share information about their boats. The final of the championships is a Fleet race where all sailing robots compete together, on Friday the 4th of September at 10 AM.

Preliminary time schedule
Tuesday September 1st9-14Sailing competitions
15-18Exhibition / Open house
Wednesday September 2nd9-18Sailing competitions
Thursday September 3rd9-16Sailing competitions
Friday September 4th10Final event - Fleet race